GWIAZDY  ZMIENNE

                                                                                                                                               http://astronomica.pl

 

   .

0659-03   V838 Mon   (N)


Gwiazda V838 Mon została odkryta 6 stycznia 2002 roku w gwiazdozbiorze Jednorożca (Mon), jako obiekt o jasności 10 magnitudo. W momencie wybuchu jasności gwiazda stała się 600 000 razy jaśniejsza od Słońca. Początkowo potraktowano ją jako klasyczną gwiazdę nową, jednak niedługo  miało się okazać, że nie jest to takie oczywiste. Wkrótce gwiazda stała się hitem obserwacyjnym początku 2002 roku. Nie do końca też potrafiono określić typ jej zmienności, gdyż widmo gwiazdy nie było typowe dla nowej a bardziej przypominało widmo czerwonego olbrzyma. Wtedy to po okresie spadku jasności, gwiazda niespodziewanie zaczęła jaśnieć, a jej widmo stało się charakterystyczne dla gwiazd nowych, z widocznymi profilami linii świadczącymi o ekspandującej materii. Następnie po kilkunastodniowym spadku jasności  nastąpił trzeci wzrost jasności, po czym rozpoczął się kolejny spadek z kilkunastodniowym zatrzymaniem. Pod koniec kwietnia jasność V838 Mon spadła poniżej 13 mag.

Dokładna analiza niezwykłego zachowania gwiazdy pozwoliła na wysunięcie wniosków i interpretacji zaistniałej sytuacji. Obecnie uważa się, że wieloetapowa erupcja czerwonego olbrzyma V838 Mon spowodowana była pochłanianiem przez gwiazdę trzech pobliskich planet typu Jowisza. Stąd nagłe wzrosty jasności gwiazdy. Zdjęcia wykonane przez teleskop Hubble'a uwidaczniają ślady tamtych wydarzeń. 

Taka jest krótka historia niezwykłej gwiazdy V838 Mon.
Przedstawiony poniżej wykres (rys.1) jest rezultatem obserwacji gwiazdy wykonywanych w moim domowym obserwatorium. Wszystkie oceny jasności wykonane zostały lornetką 20x60.

 Rys. 1 Krzywa zmian jasności gwiazdy V838 Mon

Źródło: Obserwacje własne

<powrót>


Copyright© by  Krzysztof Kida - Elbląg